اشعار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِشعار به کسر الف علامت نهادن بر شتر قربانی در حج است.


تعریف اشعار

[ویرایش]

اشعار عبارت است از شکافتن کوهان شتر تا خونی بیرون آید و نشانه‌ای بر قربانی بودن آن باشد. از این عنوان در باب حج بحث شده است.

حکم اشعار

[ویرایش]

به قول مشهور، اشعار از افراد واجب تخییری برای انعقاد احرام در حج قِران( حج قران)است؛ به این معنا که حاجی در انعقاد احرام مخیر است بین سه چیز: تلبیه، اشعار و تقلید. در صورت اختیار تلبیه، اشعار نیز مستحب است. اشعار، مخصوص شتر است امّا تقلید علاوه بر شتر، در گاو و گوسفند نیز جریان دارد.

کیفیت اشعار

[ویرایش]

کیفیت اشعار همراه مستحبات آن بدین گونه است: در حالی که روی شتر به سمت قبله و پاهای آن بسته است، شخص در سمت چپ شتر می‌ایستد و در طرف راست کوهان، شکافی ایجاد و با خون آن صورت حیوان را رنگین می‌کند. در صورت تعدّد شترها، شخص میان دو شتر قرار می‌گیرد، ابتدا سمت راست کوهان یکی، سپس سمت چپ کوهان دیگری را می‌شکافد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸ ص۵۵.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸ ص۵۶.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸ ص۵۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸ ص۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۵۳۶ - ۵۳۷    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قربانی
جعبه ابزار