اشرفی (سکه طلا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسکّۀ طلایی ایران برابر یک مثقال شرعی و با ارزش هیجده نخود طلا را اشرفی گویند.


کاربرد اشرفی در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده در فقه از بعد ارزشی، در تعیین مقدار دیه و کفّاره و از نظر مساحت، در تعیین مقدار خونی که در نماز بخشوده شده، به کار رفته است.
[۱] توضیح المسائل مراجع، م۸۴۸.
[۲] مجمع المسائل ج۳، ص۲۴۳.
[۳] جامع المسائل( بهجت)، ص۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، م۸۴۸.
۲. مجمع المسائل ج۳، ص۲۴۳.
۳. جامع المسائل( بهجت)، ص۱۵۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۳۶.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه
جعبه ابزار