• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استهلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستهلال در دو معنای به‌کار رفته هست؛ ۱. دیدن یا آشکار شدن ماه نو ۲. فریاد نوزاد پس از ولادت.
از مفهوم دوم به مناسبت در باب‌های طهارت، وصیّت، ارث، شهادات و دیات سخن رفته است.


۱ - استهلال از علامت حیات کودک

[ویرایش]

استهلال به مفهوم دوم از نشانه‌های حیات کودک شمرده شده است.

۲ - ثبوت استهلال

[ویرایش]

استهلال با گواهی دو مرد، یک مرد و دو زن یا چهار زن ثابت می‌شود.
به قول‌ مشهور، شهادت زن در استهلال حتی در صورت وجود گواه مرد نیز پذیرفته است.

۳ - حکم مرگ نوازد بلافاصله پس از تولد

[ویرایش]

اگر نوزاد پس از تولد، فوری بمیرد، در صورتی که بر زنده به دنیا آمدن او نشانه‌ای مانند استهلال وجود داشته باشد، در استحباب خواندن نماز میّت بر او اختلاف است. استحباب آن به مشهور نسبت داده شده است.

۴ - شرط ارث بردن جنین

[ویرایش]

جنین در صورتی ارث می‌برد که زنده به دنیا بیاید. از نشانه‌های زنده بودن آن، استهلال پس از تولد است.

۵ - حکم وصیت بر جنین

[ویرایش]

وصیّت برای جنین درست است، لیکن استقرار آن منوط به زنده متولد شدن او است که استهلال از نشانه‌های آن است.
[۸] جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۸۶.


۶ - دیه سقط جنین بر اثر جنایت

[ویرایش]

اگر بر اثر ورود جنایتی بر زن، جنین در رحم او سقط شود، چنانچه نوزاد پس از سقط، استهلال کند و بمیرد، بر مسبّب آن دیۀ کامل (هزار مثقال طلا) ثابت می‌شود.

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط ج۴، ص۱۲۴.    
۲. مسالک الافهام ج۱۳، ص۶۰.    
۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۷۰.    
۴. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۷۳-۱۷۴.    
۵. جواهر الکلام ج۱۲، ص۹.    
۶. مستمسک العروة ج۴، ص۲۱۴.    
۷. جواهر الکلام ج۳۹، ص۷۰.    
۸. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۸۶.
۹. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۶۵.    


۸ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۹۶-۴۹۷.    


رده‌های این صفحه : روزه | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار