• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استمرار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادامه داشتن و ادامه دادن را استمرار گویند و این عنوان به مناسبت در باب‌های طهارت، صلات، صوم، اعتکاف و امر به معروف آمده است.


۱ - استمرار نیت در عبادات

[ویرایش]

استمرار نیّت در عبادات مانند نماز، وضو و تیمّم، صحّت آن‌ها است.

۲ - استمرار در اعتکاف

[ویرایش]

استمرار ماندن به مدّت سه روز در مسجد، شرط صحّت اعتکاف است.

۳ - استمرار گناه در نهی از منکر

[ویرایش]

استمرار ارتکاب گناه و اصرار بر آن، در وجوب نهی از منکر شرط است.

۴ - استمرار بیماری تا رمضان بعد

[ویرایش]

استمرار بیماری از ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی موجب سقوط قضای روزۀ آن ماه می‌شود.

۵ - استمرار در تحقق حیض

[ویرایش]

استمرار حدّاقل سه روز خونریزی، در تحقّق حیض شرط است.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۶۲۰.    
۲. جواهر الکلام ج۲، ص۱۰۵.    
۳. جواهر الکلام ج۵، ص۱۶۷.    
۴. مستند الشیعة ج۱۰، ص۵۵۵.    
۵. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۷۰.    
۶. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۴.    
۷. مستند الشیعة ج۲، ص۳۹۲.    


۷ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۸۷-۴۸۸.    


رده‌های این صفحه : عبادت | فقه | نیت | واژه شناسی
جعبه ابزار