استصلاح‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستصلاح به معنی استنباط حکم بر اساس مصالح مرسله می باشد.


تعریف استصلاح

[ویرایش]

استصلاح عبارت است از به دست آوردن حکم واقعه‏ای که نص و اجماعی درباره آن وجود ندارد بر اساس مصلحتی عام که از آن به «مصلحت مرسله» تعبیر می‏شود.

← تعریف مصلحت مرسله


مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی شرعی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد.

استصلاح در میان فقهاء شیعه و سنی

[ویرایش]

واژه استصلاح به عنوان یکی از روش‏های استنباط در فقه اهل تسنن مطرح است و فقهای شیعه در علم اصول فقه به مناسبت بیان ادله احکام از آن سخن گفته‏اند.

حجیت استصلاح

[ویرایش]

حجیت استصلاح میان مذاهب چهارگانه اهل سنت مورد اختلاف است، اما به اتفاق و اجماع فقیهان امامیه حجیت ندارد. البته اگر عقل مصلحتی را به طور کامل ادراک و به اعتبار آن از ناحیه شارع قطع پیدا کند، عمل بر طبق آن جایز است، اما این مصلحت، «مصلحت مرسله» نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۳۸۱-۳۸۴.    
۲. الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۴۰۳-۴۰۴.    
۳. الموسوعة الفقهیة المیسرة ج۲، ص ۴۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | مباحث حجت
جعبه ابزار