• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ازار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

۱ - تعریف ازار

[ویرایش]

ازار به لنگ (پوشش از ناف تا زانو) یا پوشش سراسری بدن گفته می شود.
از ازار به مفهوم نخست که از آن به «مئزر» نيز تعبير شده در باب طهارت، صلات و حج سخن رفته است.
از قطعات واجب کفن و نيز يکی از دو لباس احرام برای مردان، ازار است. پوشيدن ازار روی پيراهن (منظور پيراهن بلند همچون پيراهن عربی است) در نماز مکروه است.
از ازار به مفهوم دوم در باب طهارت سخن گفته شده است.
از قطعات واجب کفن، ازار است؛ يعنی پوشش سراسری که همه بدن ميّت را می‌پوشاند که پس از پوشاندن دو قطعه ديگر، بر بدن میّت پوشانده می‌شود.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴، ص۱۶۰.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی،ج۴، ص۶۷۱.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۸، ص۲۳۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴، ص۱۶۷.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۸۸.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | حج | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار