ارومیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی است که در جنوب شهرستان خوی، در شمال شهرستان مهاباد، در غرب دریاچه ارومیه و در شرق کشور های ترکیه و عراق قرار گرفته است. این شهر تا تهران حدود ۹۲۰ کیلومتر فاصله دارد.
[۱] نظری به تاریخ آذربایجان، ص ۴۱.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس

پانویس

[ویرایش]
۱. نظری به تاریخ آذربایجان، ص ۴۱.جعبه ابزار