اذن (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اذن ممکن است در علوم زیر به کار رفته باشد:

اذن (فقه)، رخصت در تصرف از سوی مالک يا شخص به منزله مالک
اذن (حقوق خصوصی)، ابراز رضایت شخص به تصرف مالی یا غیر مالی دیگری در امور مربوط به وی


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار