احیاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه احیاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

احیاء، احیاء از صفات فعل خداوند است به معنای زنده کردن
احیاء، دارای کاربردهای مختلف در فقه، به معنای شب‌زنده‌داری (تهجد) و آباد کردن زمین موات (احیاء موات)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار