احکام غیر انحلالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام غیر انحلالی، احکام متعلق به طبیعت فعل را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام غیر انحلالی، مقابل احکام انحلالی و به معنای احکامی است که به تبع افراد و مصادیق ، منحل نمی‌گردد، چون به طبیعت فعل به صورت صرف الوجود تعلق گرفته است؛ به خلاف احکام انحلالی که برای عناوین و موضوعات عام جعل شده است و چون به صورت صرف الوجود به آن‌ها تعلق نگرفته است، حکم از عنوان کلی به تک تک افراد و مصادیق آن سرایت نموده و هر یک متصف به آن حکم می‌گردند؛ برای مثال، حکم وجوب برای عنوان حج به صورت صرف الوجود تعلق گرفته است، از این رو با ایجاد آن در خارج، حکم ساقط می‌شود و به افراد دیگری - نسبت به همان شخص - تعلق نمی‌گیرد، به خلاف این‌که گفته شود آب کر نجس نمی‌شود، زیرا این حکم به تعداد تمامی آب‌های کر منحل می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۲، برگرفته از مقاله «احکام غیر انحلالی».    


رده‌های این صفحه : احکام
جعبه ابزار