• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام عملی، احکام مربوط به افعال مکلّفان را می‌گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

احکام عملی، مقابل احکام اعتقادی و به معنای قوانین و مقررات مشروح و کلی‌ای است که در اسلام در مورد وظیفه عملی مکلفان صادر شده است؛ به این بیان که اسلام درباره هر چه از مکلف سر می‌زند، اعم از گفتار ، کردار ، تصرف و دخالت در امور مختلف زندگی، حکم خاصی دارد که به آن‌ها احکام عملی می‌گویند.
به عبارت دیگر، احکام متعلق به افعال مکلفان را احکام عملی می‌گویند.
[۲] مبادی فقه و اصول، فیض، علی‌رضا، ص۲.
[۳] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۳.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۶۹.    
۲. مبادی فقه و اصول، فیض، علی‌رضا، ص۲.
۳. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۳.


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۱، برگرفته از مقاله «احکام عملی».    جعبه ابزار