احکام عقل عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام عقل عملی، ادراکات عقلیِ مربوط به حوزه عمل - بایدها و نبایدها -را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام عقل عملی از اقسام احکام عقلی و مقابل احکام عقل نظری است و مراد از آن، ادراک امور کلی مربوط به عمل است؛ یعنی عقل شایسته بودن یا ناشایسته بودن آن را درک می‌کند؛ برای مثال، «العدل حسن » یعنی «شایسته است انجام شود» و «الظلم قبیح » یعنی «شایسته است ترک شود».
[۳] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۴، ص۲۲۹-۲۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۴، ص۱۲۰.    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۲۸۸.    
۳. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۴، ص۲۲۹-۲۲۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۱۱، برگرفته از مقاله «احکام عقل عملی».    جعبه ابزار