احکام تأسیسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام شرعیِ فاقد سابقه میان عرف و عقلا را احکام تأسیسی گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام تأسیسی، مقابل احکام امضایی است. تأسیس در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد کردن است و احکام تأسیسی در اصطلاح، به احکامی گفته می‌شود که در عرف عقلا سابقه نداشته و شارع آن را تأسیس کرده است، مانند: حکم شارع به حرمت شرب خمر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۷۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «احکام تأسیسی».    


رده‌های این صفحه : احکام
جعبه ابزار