احکام انحلالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام منحل شده یک ماهیت، به تعداد مصادیق آن را احکام انحلالی گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام انحلالی، احکامی است که برای عناوین و موضوعات کلی جعل شده و به تبع این‌که دارای افراد و مصادیق خارجی است حکم، منحل شده و به تک تک آن‌ها سرایت می‌نماید؛ این تسری حکم از عنوان کلی به افراد و مصادیقش را «انحلال حکم» و احکام هر یک از مصادیق را «احکام انحلالی» می‌گویند، زیرا حکم ‌ به‌طور مستقیم و مستقل به آن‌ها تعلق نگرفته است بلکه بر روی عنوان عام رفته و از آن‌جا به واسطه سرایت و انحلال، افراد را هم در بر گرفته است، مانند: «اکرم کل عالم» که حکم وجوب اکرام بر روی عنوان عام «کل عالم» رفته و از آن‌جا به تک تک افراد عام سرایت می‌کند.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۸، ص۱۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۸۸.    
۲. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۷، ص۳۲۴.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۸، ص۱۳۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «احکام انحلالی».    


رده‌های این صفحه : احکام
جعبه ابزار