احکام اعتقادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام اعتقادی یعنی اعتبارات شرعیِ متعلق به اصول اعتقادات است.


از اعتبارات شرعی

[ویرایش]
احکام اعتقادی از اقسام احکام و از عتبارات شرعی متعلق به اصول دین است و چون مکلف باید از روی یقین و اعتقاد قطعی، به اصول عقاید پای بند باشد، ظن و تعبد در احکام اعتقادی راه ندارد، مانند: وجوب ایمان به خدا و یگانگی او و ایمان به ملایکه و انبیاء و روز قیامت، که بر هر مسلمانی واجب است این اعتقادات را به صورت اجتهادی و تعقلی و نه تقلیدی و تعبدی، بررسی نماید.
[۱] مبادی فقه و اصول، فیض، علی‌رضا، ص۲.
[۲] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۳.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مبادی فقه و اصول، فیض، علی‌رضا، ص۲.
۲. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۳.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۲ و ۱۰۳، برگرفته از مقاله «احکام اعتقادی».    


رده‌های این صفحه : احکام
جعبه ابزار