احکام اخلاقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام اخلاقی یعنی احکامِ بیانگر خوبی‌ها و بدی‌ها است.


تعریف

[ویرایش]

مراد از احکام اخلاقی، احکامی است که بیان کننده خوبی‌ها و بدی‌ها و بایدها و نبایدها است.
احکام اخلاقی در برگیرنده اعمال اختیاری انسان‌ها است و مردم را به انجام خوبی‌ها و پرهیز از بدی‌ها توصیه نموده و وظیفه آن‌ها را در این مورد بیان می‌کند، چه حاکم، عقل باشد و چه شرع، مانند: وجوب راست گفتن و حرمت دروغ گفتن.

نکته

[ویرایش]

بایدها و نبایدها در حوزه احکام اخلاقی با بایدها و نبایدها در حوزه احکام فقهی تفاوت دارد.
[۱] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۳.
[۲] مبادی فقه و اصول، فیض، علی‌رضا، ص۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۳.
۲. مبادی فقه و اصول، فیض، علی‌رضا، ص۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۲، برگرفته از مقاله « احکام اخلاقی».    


رده‌های این صفحه : احکام
جعبه ابزار