احتکار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان احتکار ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

احتکار (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیزه افزایش قیمت
احتکار (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای انبار کردن کالای مورد احتیاج و ضروری عامه زیاده از مصرف و جلوگیری از فروش به دولت یا مردم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار