احباط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِحباط به ساقط و بی اثر ساختن طاعت با گناه و موازنه بین اعمال نیک و گناهان گفته می شود.


تعریف احباط

[ویرایش]

احباط مقابل تکفیر اصطلاحی کلامی و عبارت است از ابطال طاعت کمتر به گناه بیشتر و عدم ترتّب ثواب بر آن. از این عنوان به مناسبت در باب صلات و شهادات سخن رفته است.

توهم نظریه احباط در تقسیم گناهان

[ویرایش]

برخی تقسيم گناه به کبیره و صغیره را مبتنی بر ديدگاه معتزله در احباط و تکفیر پنداشته و گمان کرده‌اند که‌ تقسیم گناه به صغیره و کبیره مبتنی بر نظریه احباط است؛ به این معنا که هر گناهی طاعت را باطل کند کبیره است و هر گناهی با طاعت از بین برود صغیره می‌باشد.
لکن این پندار باطل است و تقسیم گناه به صغیره و کبیره در میان امامیه، مبتنی بر نظریه احباط نیست. زیرا اطلاق عنوان صغیره بر برخی از گناهان نسبت به سایر گناهان بزرگ است. خواه قائل شویم که هر گناهی بزرگ است یا برخی گناهان خاص را کبیره بدانیم.

احباط از نظر امامیه

[ویرایش]

معروف بین امامیه بطلان نظریه احباط است و ضمن تقسیم گناه به دو قسم کبیره و صغیره، نظریّه احباط و تکفیر معتزلی را باطل دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۹.    
۲. مجلسی، محمد تقی، بحار الانوار، ج۵، ص۳۳۲۳۳۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۸۷-۲۸۸.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | حبط عمل
جعبه ابزار