اجیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجیر ممکن است در دو معنای زیر به کار رفته باشد:

اجیر (فقه)، کسی که خود را برای کاری به دیگری اجاره می‌دهد
اجیر (حقوق خصوصی)، شخص مورد اجاره در عقد اجاره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار