اجماع مسلمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع مسلمین به اتفاق نظر همه مسلمانان یک عصر بر امری دینی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اجماع مسلمین به معنای اتفاق همه مسلمانان یک عصر بر امری از امور دینی است؛ یعنی حتی یک نفر از مسلمانان در این مورد مخالف نیست.

مستند اجماع مسلمین

[ویرایش]

مستند این اجماع نزد اهل سنت حدیث «لا تجتمع امتی علی خطاء؛ امت من برخطا اجتماع نمی‌کنند» می‌باشد. از نظر شیعه ، چون از اجتماع همه مسلمانان یک عصر، رأی امام معصوم (علیه‌السلام) به دست می‌آید، این اجماع نیز حجت است.

نکته

[ویرایش]

اصطلاح «اجماع مسلمین»، با توجه به آن‌که کلمه « اجماع » به «مسلمین» اضافه شده است، ظهور در آن دارد که امام معصوم (علیه‌السلام) نیز در ضمن مجمعین است؛ ولی این ظهور از اصطلاح «اجماع علمای ما» و « اجماع اصحاب ما» و «اجماع فقهای ما» به دست نمی‌آید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۱۸۴ و ۱۸۵.    
۲. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۱۹۰.    
۳. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۸۲.    
۴. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۹۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۵، برگرفته از مقاله «اجماع مسلمین».    


رده‌های این صفحه : اجماع
جعبه ابزار