اجحاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجحاف به زیان افزون بر توان بر حسب معمول گفته می شود. از احکام اجحاف با ویژگی های آن در باب‏های طهارت، صلات، حج و تجارت سخن گفته شده است.


موارد کاربرد اجحاف در فقه

[ویرایش]

از بررسی موارد کاربرد اجحاف در فقه به دست می‏آید که موارد کاربرد آن، «اموال» می باشد.

مراد از اجحاف در فقه

[ویرایش]

همچنین به دست می آید که مراد از آن، زیان غیر قابل تحمل بر حسب عادت و رسیدن به حدّ حرج است.
[۱] مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.


تهیه ساتر و آب برای نماز در حد اجحاف

[ویرایش]

کسی که برای نماز، ساتر یا برای وضو و غسل، آب در اختیار ندارد، تهیه آن‏ها چنانچه موجب اجحاف به وی گردد، واجب نیست.
[۶] مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.


تهیه اسباب حجّ در حد اجحاف

[ویرایش]

فراهم کردن اسباب سفر حج و تأمین هزینه‏های رفت و برگشت نیز چنانچه به اجحاف بینجامد، واجب نیست.

حکم اجحاف محتکر

[ویرایش]

اگر محتکر در قیمت‏گذاری جنس اجحاف کند، چنان که به بیشتر فقهاء نسبت داده شده است، حاکم شرع می‏تواند اجناس او را قیمت‏گذاری نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.
۲. مستمسک العروة ج۱۰، ص۸۱.    
۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۵۷.    
۴. العروة الوثقی ج۴، ص۳۶۸.    
۵. معتمد العروة ج۱، ص۷۴.    
۶. مستمسک العروة ج۴، ص۳۲۵.
۷. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۵۷.    
۸. مستمسک العروة ج۱۰، ص۸۱.    
۹. الموسوعة الفقهیة المیسّرة ج۱، ص۲۹۳.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۸۵-۴۸۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۶۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه | معاملات | واژه شناسی
جعبه ابزار