اثبات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اثبات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اثبات (فقه)، استعمال شده در دو معنای احراز وجود خارجی موضوع دارای اثر شرعی و اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی
اثبات (تجوید)، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید به معنای باقی‌گذاردن حرف آخر کلمه‌ای موقوف علیها
اثبات (منطق)، به معنای محقق ساختن چيزى با دليل و برهان و درستى قضيه‌اى را معلوم داشتن‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار