اتفاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاتفاق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بخت، مبحثی در فلسفه اسلامی، به معنای اتفاق
توافق، وحدت نظر دو یا چند نفر بر امری، همچنین هم‌وِفق بودن دو یا چند عدد با یکدیگر
اجماع، اصطلاحی اصولی و یکی از ادلّه اربعه
اتفاق (منطق)، مصاحبت مقدم و تالى بدون بودن از روى لزوم و ضرورت‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار