ابوورقاء عتاب بن ورقاء ریاحی تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوورقاء عتاب بن ورقاء ریاحی تمیمی
نسب‌شناسی
نام ابوورقاء عتاب بن ورقاء ریاحیِ تمیمی
لقب ابن ورقای ریاحی
کنیه ابوورقاء
ولادت/وفات
تاریخ وفات سال ۷۷ قمری
علت وفات کشته شده در جنگ با شبیب خارجی
اطلاعات مذهبی
دین اسلام
فعالیت‌ها
مهمترین منصب از فرماندهان مصعب بن زبیر و کارگزار وی در اصفهان
جنگ‌ها جنگ با شورشیان، نبرد عتّاب با خوارج

ابوورقاء عتاب بن ورقاء ریاحیِ تمیمی، از فرماندهان مصعب بن زبیر و کارگزار وی در اصفهان بود. او سپس به حجاج بن یوسف ثقفی پیوست و سرانجام به سال ۷۷ قمری در جنگ با شبیب خارجی کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابو ورقاء، عتّاب بن ورقاء بن حارث بن عمرو ریاحیِ یربوعیِ تمیمی، فرماندهی دلیر بود و مصعب بن زبیر، امیر عراق، او را به فرمان‌روایی اصفهان گماشت و آن‌گاه به جنگ شورشیان مخالفش در ناحیه ری فرستاد. عتّاب بدان سو روانه شد و با ایشان جنگید و ری را فتح کرد و امور آن‌جا را سامان بخشید. بعد از آن، به جمع فرماندهان ارتش مهلب بن ابی‌صفره پیوست. آن‌گاه حجاج بن یوسف ثقفی او را مامور جنگ با شبیب بن یزید کرد و به این منظور، سپاه انبوهی از مردم شام و عراق را با وی همراه ساخت. عتّاب شبیب را تعقیب کرد و سخت با وی نبرد کرد. سرانجام عتّاب در نبردی موسوم به نبرد عتّاب کشته شد. او را عامر بن عمیر تغلبی، یکی از یاران شبیب به قتل رساند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۴، ص۲۰۰.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۶، ص۲۵۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۴۰.

جعبه ابزار