ابوهلال لقیط بن بکیر محاربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوهلال لقیط بن بکیر محاربی، از شخصیت‌های ادبی و شاعران قرن دوم قمری در کوفه بود. او سرانجام به سال ۱۹۰ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوهلال، لقیط بن بکیر بن نضر محاربی، ساکن کوفه و به لغت و شعر و تاریخ اعراب آشنا بود. جمعی از علما از جمله «ابن‌الاعرابی» از او بهره گرفتند. نوشته‌های وی عبارتند از: کتاب فی الاخبار، کتاب النساء، کتاب السحر، کتاب الحرابواللصوص و کتاب اخبار الجن. او سرانجام به سال ۱۹۰ ق درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حموی، یاقوت، معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفه الادیب، ج۵، ص۲۲۵۰.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۳۰.

جعبه ابزار