ابونضر محمد بن سائب کلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابونضر محمد بن سائب معروف به ابونضر کلبی (متوفای ۱۴۶) عالم به انساب و مفسری عالی‌قدر در قرن دوم می‌باشد.


قول سیوطی

[ویرایش]

ابونضر محمد بن سائب (متوفای ۱۴۶) عالم به انساب و مفسری عالی قدر است. جلال‌الدین سیوطی می‌گوید: کسی تفسیری به بلندی و پرمحتوایی تفسیر وی ننگاشته است.

قول ابن خلکان

[ویرایش]

ابن خلکان درباره او می‌گوید: صاحب تفسیر و عالم به انساب است و در این دو رشته مقام پیشوایی داشت. تفسیر او (نسخه‌های معتبر خطی آن) هم‌چنان در دست است. شرح حال مفصل او هنگام بیان اسناد تفسیری منسوب به ابن عباس (سند نهم) گذشت.

منبع

[ویرایش]
محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۱۷.    

رده‌های این صفحه : درگذشتگان سال 146 (قمری)
جعبه ابزار