ابونصر ابراهیم بن محمد کسایی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابونصر ابراهیم بن محمد کسایی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابونصر ابراهیم بن محمّد بن علی کسایی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری است. ابوبکر عبدالغفّار بن محمّد شیروی جنابدی و ابونجم بدر بن خلف بن یوسف فرکی حاجی‌اصفهانی از او حدیث نقل می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۴۶۶.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۴۲۴.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۳.    


جعبه ابزار