ابومحمد جعفر بن محمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد جعفر بن محمد، از محدثان قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ طوسی نام ابومحمد جعفر بن محمد را در ردیف کسانی آورده که از ائمه (علیهم‌السلام) روایتی ندارند و در کتاب الفهرست می‌گوید: جعفر بن محمد دارای کتاب حدیثی بوده که محمد بن علی بن محبوب (م قرن سوم هجری) آن‌را روایت کرده و خود شیخ (م۴۶۰ هـ) هم با چهار واسطه، از او روایت کرده است، بنابراین می‌توان تخمین زد که ابومحمد از محدثان قرن سوم است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منبع زیر مراجعه شود.
[۸] زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۳۹۲.
[۹] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۴۴.
[۱۱] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۶۱.
[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۶۲.    
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۵، ص۲۹۸.    
۳. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۳۵۵.    
۴. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۲۱.    
۵. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۷.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۴.    
۷. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۴، ص۱۵۰.    
۸. زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۳۹۲.
۹. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۴۴.
۱۰. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۱. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۶۱.
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۴، برگرفته از مقاله «ابومحمد جعفر بن محمد».جعبه ابزار