ابوعمران عبدالله بن عامر یحقبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعمران عبدالله بن عامر یحقبی، از تابعین و پیشوا و قاضی مردم شام بود که در سال ۱۱۸ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابو عمران، عبدالله بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعه یحقبی، پیشوا و قاضی مردم شام بود. او از تابعین جلیل‌القدر و امام جماعت جامع اموی پیش از روزگار عمر بن عبدالعزیز و در زمان او و پس از آن بود. پیشوایی دینی، قضاوت و شیخ‌القرّاء بودن در دمشق را در خود جمع آورد. در سال ۲۸ ق به دنیا آمد و در سال ۱۱۸ ق درگذشت.
[۱] قشیری، عبد الکریم، لطائف الاشارات، ج۱، ص۹۴.
[۲] خطیب، عبداللطیف، معجم القرائات، ج۱، ص۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قشیری، عبد الکریم، لطائف الاشارات، ج۱، ص۹۴.
۲. خطیب، عبداللطیف، معجم القرائات، ج۱، ص۷۹.
۳. عمری، احمد بن یحیی، مسالک الابصار فی ممالک الامصار ج۵، ص۲۰۹.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۲۹۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۰۹.

جعبه ابزار