ابوعلی حداد حسن بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی حداد حسن بن احمد اصفهانی، از بزرگان علم قرائت و تجوید اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابوعلی حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمّد بن مهره اصفهانی معروف به «ابوعلی حدّاد»، از مشایخ علم قرائت و تجوید در اصفهان بوده، در سال ۴۱۹ متولّد شده، و ۲۵ ذی‌الحجّه ۵۱۵ق وفات یافته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۸۳.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی تالیفاتی داشته است که از آن جمله است:
۱. تاریخ اصفهان؛
۲. معرفه الصّحابه؛
۳. علوم الحدیث؛
۴. کتاب الخلفاء الرّاشدین؛
۵. الجوامع الکلم؛
۶. الفرائض؛
۷. الثّقلاء؛
۸. کتاب المحبّین مع المحبوبین.
[۳] زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۲، ص۱۵۹.


شاگردان

[ویرایش]

برخی از شاگردان و راویان از ابوعلی حدّاد عبارت‌اند از: ابوالمحاسن سعد بن محمّد بن حسین هراسی، ابومنصور شهردار بن شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو دیلمی همدانی، ابوالخیر عبدالهادی بن علی، ابوروح عباد بن احمد، ابوالمجد فخرآور بن شهفور رازی، ابومحمّد کامل (محمود) بن ختلع لتوری اصفهانی، ابوغالب لیث بن هبه‌اللّه صالحانی، سیّدابوالقاسم منصور بن محمّد بن محمّد هراتی و ابوجعفر محمّد بن احمد صیدلانی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۸۳.
۲. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۷۷.    
۳. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۲، ص۱۵۹.
۴. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۳۰۰.    
۵. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۳۲۹.    
۶. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۵۰۴.    
۷. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۵۱۱.    
۸. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۴۳.    
۹. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۴۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۰۱.    جعبه ابزار