ابوعبدالله جعفر بن محمد هذلی قناد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله جعفر بن محمد هذلی کوفی قناد (م ۲۶۰ هـ)، از محدثان موثق در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله جعفر بن محمد بن هذیل هذلی کوفی قناد، نواده دختری ابواسامه بود. ابوعبدالله از عاصم بن یوسف یربوعی، ابونعیم، محمد بن صلت اسدی و دیگران حدیث فرا گرفت.
او را محدثی ثقه دانسته‌اند و کسانی چون نسائی، احمد بن سلام و ابوبکر بن ابی‌داود از او روایت نقل کرده‌اند. برخی جعفر بن هذیل و جعفر هذلی را دو نفر دانسته‌اند، در حالی که هر دو یکی هستند.
او از ائمه (علیهم‌السّلام) روایتی نقل نکرده است.

آثار

[ویرایش]

جعفر دارای کتاب النوادر بوده که حمید بن زیاد آن‌را روایت کرده است.

تاریخ وفات

[ویرایش]

جعفر هذلی در جمادی الاول سال ۲۶۰ از دنیا رفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۶۳.    
۲. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۵۰.    
۳. عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، ج۱، ص۱۴۱.    
۴. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۶۳.    
۵. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۷۰۰.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۱۱۱.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۵۸.    
۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۶، ص۱۲۳.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۰. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۳.    
۱۱. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۱، ص۳۶۶.    
۱۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۳۲۵.    
۱۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۱، ص۱۶۳.    
۱۴. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۶۶.    
۱۵. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۶۳.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۹، برگرفته از مقاله «ابوعبدالله جعفر بن محمد هذلی کوفی قناد».جعبه ابزار