ابوعبدالله جعفر بن محمد حضرمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله جعفر بن محمد حضرمی، از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) (قرن دوم هجری قمری) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله جعفر بن محمد بن شریح حضرمی، از محدثان بزرگ و از مشایخ اجازه بوده و از حمید بن شعیب سبیعی همدانی روایت کرده است.
[۴] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲۳.

امیه بن قاسم حضرمی و محمد بن امیه نیز از او روایت کرده‌اند.
برخی از ترجمه‌نویسان کتاب الحدیث او را جزء اصول چهارصدگانه شیعه برشمرده‌اند. به نوشته آقا بزرگ تهرانی و علامه شوشتری، این کتاب هم اکنون موجود می‌باشد.
تاریخ وفاتش به دست نیامد، اما محمد بن شریح (پدر مؤلف) از ثقات اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) بوده است.
[۱۶] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۲۰۲.


مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۸] زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۴۰۰.
[۱۹] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۴۳.    
۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۸.    
۳. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۴، ص۱۷۷.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲۳.
۵. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۳.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۸۲.    
۷. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۵۹.    
۸. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۳۶۰.    
۹. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۳۱.    
۱۰. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۷۵.    
۱۱. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۶۵.    
۱۲. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۳۱.    
۱۳. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۴۳.    
۱۴. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۸.    
۱۵. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۷۵.    
۱۶. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۲۰۲.
۱۷. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۸. زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۴۰۰.
۱۹. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۴۰.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۵، برگرفته از مقاله «ابوعبدالله جعفر بن محمد حضرمی».


جعبه ابزار