ابوبکر عتیق بن حسین رویدشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر عتیق بن حسین رویدشتی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عتیق بن حسین بن محمّد بن حسن بن محمّد بن حسن قطّان رویدشتی سنبلانی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری بوده است.
وی در حدود سال ۴۵۰ق متولّد شده و در اصفهان تحصیل نموده و از ابوعثمان سعید بن ابی‌سعید عیّار صوفی حدیث شنیده و ابوسعد سمعانی از وی استماع حدیث نموده است.
او روز عرفه سال ۵۴۰ق در اصفهان از دنیا رفت. «رویدشت» از قرای اصفهان و «سنبلان» از محلاّت اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۶۰۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۳.    


جعبه ابزار