ابوبصیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبصیر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبصیر یحیی بن ابی‌القاسم اسدی، از رجال امامی کوفه و از راویان امامیه و جزء اصحاب امام باقر و امام صادق (علیه‌السلام)
ابوبصیر لیث بن بختری مرادی، از رجال امامی کوفه در نیمۀ نخست سده ۲ق/۸م. و جزء از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار