ابوالقاسم جعفر بن محمد کاتب مصری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم جعفر بن محمد کاتب مصری (م ۲۶۷ هـ)، از شاعران و کاتبان دولت طولونی در مصر بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم جعفر بن محمد بن احمد بن حدار کاتب مصری، مشهور به ابن‌حذار (ابن‌حدار)، از شاعران و کاتبان دولت طولونی در مصر بود که در زمان خود در شعر و بلاغت و نویسندگی بی‌نظیر بود.
زمانی که عباس بن احمد بن طولون بر پدرش شورید، ابن‌حذار وزارت عباس را بر عهده داشت و چون ابن‌طولون بر فرزندش چیره گشت، به دست خود او وزیر و کاتب را دست و پا برید و از بلندی پرتاب کرد. این واقعه در سال ۲۶۷ هـ رخ داد.
از وی دیوان شعری که شامل هفتاد ورقه می‌باشد، بر جای ماند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۷] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۵، ص۱۴.
[۸] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۵، ص۶۸۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۰۳.    
۲. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۲، ص۷۹۰.    
۳. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱۱، ص۱۰۸.    
۴. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۲۵۱.    
۵. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۰۳.    
۶. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۳، ص۱۴۳.    
۷. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۵، ص۱۴.
۸. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۵، ص۶۸۲۹.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۹، برگرفته از مقاله «ابوالقاسم جعفر بن محمد مصری».


جعبه ابزار