ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری در سال ۲۰۴ هجری در نیشابور به دنیا آمد و در سال ۲۶۱ هجری در همین شهر وفات یافت.


تحصیلات مسلم بن حجاج

[ویرایش]

وی تحصیل خود را در زادگاه خود پی گرفت و سپس برای تکمیل علم‌آموزی خود به شهرهای مختلف در عراق، حجاز، شام و مصر مسافرت کرد. او حدیث را از محضر اساتید نامداری مانند یحیی بن یحیی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویه و محمد بن اسماعیل بخاری فرا گرفت.

علم مسلم بن حجاج در روایات

[ویرایش]

وسعت دانش او در زمینه روایات و نیز پرکاری‌اش باعث شد که بزرگانی هم چون احمد بن سلمه و ابو عیسی ترمذی که در حدیث همپای او به شمار می‌رفتند، از او دانش حدیث فرا گیرند.
[۵] شرح مسلم، ج۱، ص۸.
.

آثار مسلم بن حجاج

[ویرایش]

نووی شماری از کتاب‌های مسلم را بر شمرده است.
[۶] شرح مسلم، ج۱، ص۸.

مهمترین اثر او صحیح مسلم نام دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۲۶۱.    
۲. البدایه و النهایه، ج۱۱، ص۴۱.    
۳. تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۱۰۱.    
۴. تاریخ مدنیه دمشق، ج۵۸، ص۸۶.    
۵. شرح مسلم، ج۱، ص۸.
۶. شرح مسلم، ج۱، ص۸.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار