ابوالحسن علی بن عیسی اخشیدی رمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن عیسی اِخشیدی رمانی (متوفای ۳۸۴) یکی از مفسرین قرن چهارم می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علی بن عیسی رمانی (متوفای ۳۸۴) که به اِخشیدی نیز شهرت دارد، تفسیری به نام الجامع الکبیر فی التفسیر دارد که عبدالملک بن علی موذن هروی (متوفای ۴۸۹) آن را خلاصه کرده است.

اوصاف رمانی

[ویرایش]

او عالمی دانا و فرزانه و در فقه و اصول و تفسیر توانا بود. خردگرا بود و راه خردگرایان را می‌پیمود. ابوحیان توحیدی درباره او می‌گوید: کسی مانند او دیده نشده است که در فزونی دانش و بینش شناخته شده و در حل معضلات توانا باشد؛ علاوه بر خداگونه بودن و تدین کامل او، فصاحت او در کلام و بیزاری او از زشتی‌ها و عفت و پاکی او قابل توجه است. کتاب دیگر وی در اعجاز قرآن به نام النکت فی اعجاز القرآن در دست است.

اثر تفسیری رمانی

[ویرایش]

شیخ طوسی و طبرسی فراوان از تفسیر او بهره گرفته‌اند. شیخ، تفسیر او را به نیکی و میانه‌روی یاد می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نویهض، عادل، معجم المفسرین، ج۱، ص۳۷۲.    
۲. داودی، شمس‌الدین، طبقات المفسرین، ج۱ ص۴۲۴، شماره ۳۶۵.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، ج۱، ص۱.    


منبع

[ویرایش]
محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۳۲.    


رده‌های این صفحه : مفسران سده چهارم(قمری)
جعبه ابزار