• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابواسحاق ابراهیم بن مهدی عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن مهدی عباسی، برادر‌ هارون الرشید و عموی امین، مامون و معتصم بود. او که در شعر و ادب فردی توانا بود، به مدت ۲ سال بر بغداد حکم راند. با ورود مامون به بغداد متواری شد، اما مامون او را بخشید و سرانجام به سال ۲۲۴ ق درگذشت.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق، ابراهیم بن مهدی برادر‌ هارون الرشید و عموی امین، مامون و معتصم بود. مادرش کنیزی سیاه بود که به سبب صدای خوش و زیبایی که داشت، مورد توجه مهدی قرار گرفت. او از مهدی باردار شد و ابراهیم را به دنیا آورد. او نیز مانند مادرش سیاه بود. ابراهیم، سرشار از فضل، ادب و شعر بود. وی طبعی بلند و دستی بخشنده داشت و در میان خلیفه‌زادگان کسی مانند او در شیوایی زبان و قریحه شعری دیده نشده است. او در آشنایی به نغمه‌ها، نواها و آهنگ‌ها آگاه‌ترین و در آوازخوانی خوش ذوق و به لحاظ صدا نیکوترین بود.
زمانی که مامون در خراسان بود، مردم بغداد با ابراهیم بیعت کردند. ابراهیم مدت دو سال به خلافت پرداخت و چون مامون به بغداد وارد شد وی متواری شد؛ اما مامون وی را عفو کرده و بازگرداند و دوباره او را همنشین و همدم خود ساخت و همراه با انعام و اکرام فراوان به او خلعت و نیز پنج هزار دینار بخشید. وی در ۶۲ سالگی درگذشت.
[۷] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۳، ص۴۴۲-۴۴۴.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۵۹.    
۲. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۱، ص۳۹-۴۲.    
۳. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۱، ص۳۸۶-۳۸۹.    
۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۶، ص۱۴۰.    
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج۱، ص۳۰۶.    
۶. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج۱۰، ص۲۹۰.    
۷. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۳، ص۴۴۲-۴۴۴.


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۹۲.

جعبه ابزار