ابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم سعدی بخاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم سعدی سغدی قرشی بخاری (م ۲۴۲ هـ)، از محدثان قرن سوم هجری قمری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم بن نصر سعدی سغدی قرشی بخاری، در چگونگی نسبت وی به سعدی اختلاف است برخی وی را منسوب به قبیله سعد دانسته و شهرت او را بدین‌سبب خوانده‌اند، اما قول غیرمشهور آن است که چون وی در محله بنی سعد در مدینه اقامت داشته، به سعدی ملقب گشته است. از لقب‌های بخاری و سُغدی او و اینکه ابن‌عدی او را اهل مرو دانسته است، برمی‌آید که منسوب به سُغد سمرقند و شهرت درست او سُغدی باشد.

مشایخ و راویان

[ویرایش]

اسحاق بن ابراهیم سعدی، حدیث را از حسین بن علی جعفی، حماد بن اسامه و عبدالرزاق بن همّام فرا گرفت. از سعدی کسانی چون محمد بن اسماعیل بخاری و محدثان اهل عراق روایت کرده و حدیث آموخته‌اند.

توثیقات

[ویرایش]

ابن‌حبّان نام اسحاق بن ابراهیم سعدی را در زمره ثقات آورده و ابن‌حجر او را راستگو دانسته است.
[۷] صفی‌الدين خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهيب تهذیب الکمال، ج۱، ص۲۱۹.


تاریخ وفات

[ویرایش]

اسحاق بن ابراهیم سعدی، به سال ۲۴۲ هـ درگذشت.
[۸] عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، ج۱، ص۵۵.


آثار

[ویرایش]

کتاب المبتدی فی الحدیث اثر اسحاق بن ابراهیم سعدی است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۲] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۳، ص۳۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، ج۲، ص۳۸۸.    
۲. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، ج۲، ص۳۸۸.    
۳. باجی، سلیمان بن خلف، التعدیل و التجریح، ج۱، ص۳۷۳.    
۴. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، ج۲، ص۳۸۹.    
۵. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۲۷.    
۶. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۱۱۵.    
۷. صفی‌الدين خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهيب تهذیب الکمال، ج۱، ص۲۱۹.
۸. عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، ج۱، ص۵۵.
۹. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۲۷.    
۱۰. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۱. بخاری، اسماعیل بن ابراهیم، التاریخ الکبیر، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۲. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۳، ص۳۴۱.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۶۶، برگرفته از مقاله «ابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم سعدی».


جعبه ابزار