ابن کثیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن کثیر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌کثیر عمادالدین‌ ابوالفداء اسماعیل‌ بن‌ عمر قرشی دمشقی، اِبْن‌ِ کَثیر، عمادالدین‌ ابوالفداء اسماعیل‌ بن‌ عمر بن‌ کثیر قرشی‌، مورخ‌، مفسّر و محدّث‌ مشهور شافعی‌
ابن‌کثیر ابومعبد عبدالله‌ بن‌ کثیر داری‌ مکی، ابن کثیر مکی ایرانی تبار، از قراء هفت گانه، امام مسجدالحرام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار