ابن هشام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن هشام ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌هشام عبدالملک بن هشام حمیری، محدث، مورخ، ادیب، نسب‌شناس و تدوین کنندۀ مشهور‌ترین کتاب دربارۀ سیرۀ پیامبر
ابن‌هشام عبدالله بن یوسف انصاری، اِبْنِ هِشام، ابومحمد جمال‌الدین عبدالله بن یوسف انصاری، نحوی عصر ممالیک مصر
ابوجعفر احمد بن هشام، از ادیبان و شاعران و فرماندهان نظامی و مشاوران طاهر بن حسین (فرمانده سپاه مأمون عباسی) در حکومت عباسیان


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار