ابن صباغ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن صباغ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابونصر ابن‌صباغ بغدادی، اِبْن‌ِ صَبّاغ‌، ابونصر عبدالسيد بن‌ محمد بغدادي‌ (۴۰۰-۴۷۷ق‌/ ۱۰۱۰-۱۰۸۴م‌)، فقیه‌ شافعی‌
نورالدین ابن‌صباغ مالکی، اِبْن‌ِ صَبّاغ‌، نورالدین‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ (۷۸۴- ۸۵۵ق‌/۱۳۸۳-۱۴۵۱م‌)، محدث‌ و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار