ابن حسام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حسام شاعری شیعه مذهب از مفاخر قهستان است.


مدح اهل بیت

[ویرایش]

محمد بن حسام الدین از شاعران مشهور سده نهم، سخن سرای توانا و عالمی‌بلند همت بوده که عمری را در ستایش خاندان رسول گذرانده است.
[۱] مدرس تبریزی،محمد علی، ریحانه الادب، ج۷، ص۴۷۶، تهران، انتشارات کتاب فروشی خیام، چاپ سوم ۱۳۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدرس تبریزی،محمد علی، ریحانه الادب، ج۷، ص۴۷۶، تهران، انتشارات کتاب فروشی خیام، چاپ سوم ۱۳۶۹.منبع

[ویرایش]


سایت‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «شعرای مشهور اهل بیت(ع)» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۴/۵    


جعبه ابزار