ابن حجر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حجر ممکن است اسم برای موارد ذیل باشد:

ابن‌حجر عسقلانی، یکی‌ از علمای‌ بزرگ‌ حدیث ‌ و فقه ‌ شافعی، موّرخ‌ و شاعر
ابن‌حجر هیتمی، فقیه‌، عالم‌ و مؤلف‌ پرکار شافعی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار