ابن حاجب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حاجب ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عثمان بن عمر ابن حاجب، ابْن حاجِب، ابوعمرو جمال الدین عثمان بن عمر، نحوی و فقیه مالکی
ابن‌حاجب عزالدین‌ ابوحفص عمر بن‌ محمد امینی، اِبْن‌ِحاجِب‌، ابوحفص‌ عمر بن‌ محمد بن‌ منصور امینی‌ ملقب‌ به‌ عزالدین‌، محدث‌ و مورخ‌ دمشقی‌
ابن‌حاجب جمال‌الدین‌ ابوعمرو عثمان‌ بن‌ عمر، اِبْن‌ِحاجِب‌، ابوعمرو جمال‌الدین‌ عثمان‌ بن‌ عمر، نحوی و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار