ابن‌قتیبه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قتیبه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌قتیبه ابومحمد عبدالله‌ بن‌ مسلم‌ دینوری، اِبْن‌ِ قُتَیْبه‌، ابومحمد عبدالله‌ بن‌ مسلم‌ دینوری‌ (۲۱۳-۲۷۶ق‌/ ۸۲۸ - ۸۸۹م‌)، نویسنده‌ و دانشمند بزرگ‌ عصر عباسی‌
ابن‌قتیبه ابراهیم بن قتیبه اصفهانی، ابراهیم بن قتیبه اصفهانی، از راویان و محدّثان شیعه در قرن سوم هجری در اصفهان
ابوبکر بکار بن قتیبه، بَکّار بن قُتیبه، ابوبکر ، قاضی مصر ، محدّث و فقیه حنفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار