ابن‌حماد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حماد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حماد ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد جوهری، ادیب و لغوی ایرانی قرن چهارم و مؤلف صحاح اللغه
ابن‌حماد ابوحیان اسماعیل بن حماد کوفی، اِبن حَمّاد، ابوحیّان‌ اسماعیل‌ بن حمّاد بن ابو حنیفه کوفی‌، قاضی‌ و فقیه‌ حنفی‌ (د ۲۱۲ق‌/۸۲۷م‌)
ابن‌حماد ابوالحسن علی بن‌ حماد عبدی‌ بصری‌، اِبْن‌ِ حَمّاد، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ حماد بن‌ عبیدالله‌ بن‌ حماد عبدی‌ بصری‌، فقیه‌، محدث‌ و شاعر امامی‌ سده ۴ق‌/ ۱۰م‌
ابن‌حماد ابوعبدالله محمد بن علی صنهاجی، اِبْن‌ِ حَمّاد، یا ابن حَمّادو، ابوعبدالله محمد بن علی بن حَمّاد بن عیسی بن ابی بکر صنهاجی، شاعر ، فقیه ، محدث، مورخ و قاضی بربر
بکر بن حمّاد تاهرتی، شاعر متبحر در انواع شعر، دارای سبکی استوار، با حُسن مطلع و ترکیب‌های آسان در قرن سوم قمری در بغداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار