ابن‌جزری‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌جزری‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌جزری شمس‌الدین ابوالخیر محمد بن‌ محمد، اِبْن‌ِ جَزَری‌، شمس‌الدین‌ ابوالخیر محمدبن‌ محمد بن‌ یوسف‌ (۷۵۱-۸۳۳ ق/ ۱۳۵۰-۱۴۳۰ م)، مقری‌ ، محدث‌ و فقیه‌ شافعی‌
ابن‌جزری شمس‌الدین‌ ابوعبدالله محمد بن مجدالدین‌، اِبْن‌ِ جَزَری‌، ابوعبدالله‌محمد بن‌مجدالدین‌بن‌ابی‌اسحاق‌ابراهیم‌، معروف‌ به‌ ابن‌ جزری‌ و ملقب‌ به‌ شمس‌الدین‌ (۶۵۸ -۷۳۹ق‌/ ۱۲۶۰- ۱۳۳۸م‌)، مورخ‌ دمشقی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار