ابن‌ابی‌کرام ابراهیم بن محمد جعفری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد جعفری ملقب به ابن‌ابی‌الکرام، فقیه، مورخ، محدث ممدوح، عالم و از شاگردان امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) به شمار آمده است و برخی او را از اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام) نیز شمرده‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن محمد بن (علی بن) عبدالله جعفری، ملقب به ابن‌ابی‌الکرام، نسبش با شش واسطه به جعفر طیار می‌رسد، به همین خاطر لقب جعفری گرفته است. ابوالکرام کنیه جدش عبدالله است، از این‌رو ابراهیم و پدرش به ابن‌ابی‌الکرام شهرت دارند.
از برخی گزارش‌ها برمی‌آید که جعفری در مدینه می‌زیسته است.
[۵] حميرى، عبدالله بن جعفر‌، قرب الاسناد، ص۱۶۲.
پدرش محمد معروف به احمر عینه، در قیام نفس زکیه از سپاهیان منصور عباسی (خلافت ۱۳۶-۱۵۸ هـ) به فرماندهی عیسی بن موسی بود که پس از کشته شدن نفس زکیه، عیسی برای بشارت به منصور، سر نفس زکیه را از محمد بن ابی‌الکرام فرستاد.
[۶] ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، ص۱۸۵.

ولی ابراهیم فقیه، مورخ، از محدثان ممدوح، فردی نیکوکار، از عالمان امامی مذهب و از شاگردان امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) به شمار آمده است و امام کاظم (علیه‌السّلام) وی را از شاهدان بر وصیت خود قرار داد.
جعفری کتابی داشته که موسی بن زنجویه ارمنی آن را گزارش کرده است.

دیدگاه رجالیون

[ویرایش]

شیخ طوسی، ابراهیم بن علی بن عبدالله جعفری را در شمار اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام) آورده و می‌گوید که جده‌اش (مادر علی)، حضرت زینب (علیهاالسّلام) می‌باشد و همین فرد است که به اشتباه چند نفر از نسب او حذف شده‌اند.
نجاشی هم وی را راوی امام رضا (علیه‌السّلام) دانسته است. همچنین از پدرش و معاویة بن میسره روایت دارد.
محمد بن علی بن خلف عطار، عبدالاعلی بن اعین، عمر بن شبّه و ابوزید از ابراهیم روایت کرده‌اند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۲۸] عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، ج۱، ص۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ص۵۱ - ۵۲.    
۲. علوی، علی بن محمد، المجدی، ص۳۰۴.    
۳. حمیری، عبدالله بن جعفر‌، قرب الاسناد، ص۲۲.    
۴. حمیری، عبدالله بن جعفر‌، قرب الاسناد، ص۲۲.    
۵. حميرى، عبدالله بن جعفر‌، قرب الاسناد، ص۱۶۲.
۶. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، ص۱۸۵.
۷. ابن‌عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ص۵۱ - ۵۲.    
۸. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۶۶.    
۹. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۵.    
۱۰. اسدی جزائری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال، ج۳، ص۸۵.    
۱۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۷.    
۱۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۳۱.    
۱۳. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۱.    
۱۵. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۵۶.    
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۱.    
۱۸. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۳۵۲.    
۱۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۱.    
۲۰. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۵۱.    
۲۱. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۹۳.    
۲۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۶، ص۲۶۲.    
۲۳. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۶۶.    
۲۴. حمیری، عبدالله بن جعفر‌، قرب الاسناد، ص۱۶۲.    
۲۵. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج۲، ص۱۹۰.    
۲۶. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، ص۱۷۲.    
۲۷. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، ص۱۸۲.    
۲۸. عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، ج۱، ص۴۲.
۲۹. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۷۹.    
۳۰. ابطحی، سیدمحمدعلی، تهذیب المقال، ج۱، ص۳۲۷-۳۲۹.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۰، برگرفته از مقاله «ابراهیم بن محمد جعفری».


جعبه ابزار