ابن‌ابی‌خیثمه بسطام بن حصین جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسطام بن حصین بن عبدالرحمان جعفی کوفی، معروف به ابن‌ابی‌خیثمه، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام صادق (علیه‌السّلام) (قرن دوم هجری) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بسطام بن حصین بن عبدالرحمان جعفی کوفی، معروف به ابن‌ابی‌خیثمه، برخاسته از خاندانی صاحب‌نام در کوفه، معروف به بنو ابی‌سبره بود و خود از موجّهان ایشان به شمار می‌آمد. از اصحاب امام جعفر صادق (علیه‌السّلام) بود.
فردی به نام محمد بن عمرو بن نعمان جعفی از وی روایت کرده است.
رجال‌نویسان او را در شمار محدثان شیعه و مورد اعتماد ذکر کرده‌اند.
[۱۴] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۶، ص۱۶۴.


آثار

[ویرایش]

بسطام جعفی دارای کتاب الحدیث بوده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۸] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۱، ص۲۵۹.
[۱۹] فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، ص۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۱۰.    
۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۶۸.    
۳. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۵۶۶.    
۴. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۳۳.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۵۹.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۲۰.    
۷. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۰۹.    
۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۲، ص۱۹۹.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۰. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۵۵.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۲۶.    
۱۲. حلی، حسن بن یوسف، ایضاح الاشتباه، ص۱۱۹.    
۱۳. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۴.    
۱۴. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۶، ص۱۶۴.
۱۵. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۵.    
۱۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۳۳.    
۱۷. مازندرانی، محمّد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۲، ص۱۴۵.    
۱۸. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۱، ص۲۵۹.
۱۹. فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، ص۶۷.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۹۹، برگرفته از مقاله «ابن‌ابی‌خیثمه بسطام بن حصین جعفی».


جعبه ابزار